HYDROPOLIS

HYDROPOLIS to unikatowe miejsce, gdzie nowoczesne technologie zebrane w zabytkowym zbiorniku wody służą do zainteresowania dzieci i młodzieży nauką i ekologią. Codziennie pokazujemy najmłodszym, jak fascynującą substancją jest woda i jak duży mamy wpływ na świat, na którym wszyscy żyjemy.