Informacje o Organizatorze Konkursu

Konkurs jest organizowany przez Komitet Ochrony Praw Dziecka (KOPD), który jest organizacją pozarządową, nie przynoszącą zysków. Działalność Komitetu jest apolityczna i ma charakter służby społecznej, chroniącej dziecko przed krzywdą i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów.

Misją KOPD jest ochrona praw i interesów dziecka. Głównym celem KOPD jest pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Oferta KOPD adresowana jest do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci – ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki. Dla realizacji ochrony dziecka, jego praw i interesów.

Cel i założenia Konkursu

Od blisko dwóch dekad pomagamy rodzicom i opiekunom w coraz lepszym wyborze książek, zabawek i miejsc dla dzieci. Przed nami XXI edycja Konkursu „Świat Przyjazny Dziecku” – unikalnego i jednego z najstarszych projektów Komitetu Ochrony Praw Dziecka (KOPD).

Celem Konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie produktów, miejsc, inicjatyw i portali dla dzieci, które w znaczący sposób wpływają na rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny oraz wrażliwość estetyczną dziecka. KOPD chce w ten sposób promować najbezpieczniejsze i spełniające najwyższe standardy produkty: książki, zabawki, multimedia, akcesoria szkolne, miejsca, inicjatywy oraz portale dedykowane dzieciom.

Towarzyszymy dzieciom na każdym etapie rozwoju, wspierając rodziców i opiekunów, dostarczając wiedzy i porad. Konkurs Świat Przyjazny Dziecku to kolejny sposób, by budować bezpieczny, pełen dobrych wartości świat dla najmłodszych. Konkurs jest już pełnoletni, więc czas na nowe wyzwania– mówi Magdalena Stachowiak-Alexandrowicz, Manager ds. PR i Promocji KOPD.

Korzyści z Konkursu

Udział w Konkursie daje Państwu wymierne korzyści marketingowe i wizerunkowe:

  • posługiwanie się logotypem Komitetu Ochrony Praw Dziecka ora specjalnie przygotowanym logotypem Konkursu Świat Przyjazny Dziecku na wyróżnionych lub nagrodzonych produktach. Logo KOPD i Konkursu stanowią certyfikat jakości;
  • współpraca z Komitetem Ochrony Praw Dziecka w zakresie rozpowszechniania informacji o nagrodzonych i wyróżnionych produktach/miejscach/inicjatywach/ portalach;
  • współpraca z Komitetem Ochrony Praw Dziecka w zakresie rozpowszechniania informacji o nagrodzonych i wyróżnionych produktach/miejscach/inicjatywach/ portalach
  • promocja Państwa produktów na profilu FB i stronie internetowej KOPD (www.kopd.pl)
  • rozpowszechnianie informacji o Państwa produktach/miejscach/inicjatywach/portalach na łamach magazynów, pism, portali i mediów partnerskich Konkursu;
  • referencje/recenzja nagrodzonego lub wyróżnionego produktu/miejsca/inicjatywy/portalu w formie artykułu tematycznego przygotowanego przez eksperta – członka Kapituły lub psychologa z zespołu specjalistów KOPD;
  • zorganizowanie konkursu internetowego z produktami przyjaznymi dzieciom;
  • pamiątkowy Dyplom i Statuetka;
  • udział w uroczystej Gali kończącej XXII edycję Konkursu Świat Przyjazny Dziecku. Gale organizowane są w prestiżowych lokalizacjach;
  • aktywny udział Patronów medialnych w promowaniu nagrodzonych produktów/usług.

Patroni i Sponsorzy

Pełna lista Sponsorów oraz Patronów Medialnych oraz Partnerów zamieszczona została na stronie Konkursu.

Patronat honorowy oraz Kapituła

XXII edycja Konkursu została objęta Honorowym Patronatem przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Panią Prezydentową Jolantę Kwaśniewską.

W skład Kapituły konkursu wchodzi 17 osób.

Aktualne informacje

Aktualne informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie dotyczącej danej edycji Konkursu.