Informacje o Organizatorze Konkursu

Konkurs jest organizowany przez Komitet Ochrony Praw Dziecka (KOPD), który jest organizacją pozarządową, nie przynoszącą zysków. Działalność Komitetu jest apolityczna i ma charakter służby społecznej, chroniącej dziecko przed krzywdą i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów.

Misją KOPD jest ochrona praw i interesów dziecka. Głównym celem KOPD jest pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Oferta KOPD adresowana jest do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci – ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki. Dla realizacji ochrony dziecka, jego praw i interesów.

Cel i założenia Konkursu

Od blisko dwóch dekad pomagamy rodzicom i opiekunom w coraz lepszym wyborze książek, zabawek i miejsc dla dzieci. Przed nami XXI edycja Konkursu „Świat Przyjazny Dziecku” – unikalnego i jednego z najstarszych projektów Komitetu Ochrony Praw Dziecka (KOPD).

Celem Konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie produktów, miejsc, inicjatyw i portali dla dzieci, które w znaczący sposób wpływają na rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny oraz wrażliwość estetyczną dziecka. KOPD chce w ten sposób promować najbezpieczniejsze i spełniające najwyższe standardy produkty: książki, zabawki, multimedia, akcesoria szkolne, miejsca, inicjatywy oraz portale dedykowane dzieciom.

Towarzyszymy dzieciom na każdym etapie rozwoju, wspierając rodziców i opiekunów, dostarczając wiedzy i porad. Konkurs Świat Przyjazny Dziecku to kolejny sposób, by budować bezpieczny, pełen dobrych wartości świat dla najmłodszych. Konkurs jest już pełnoletni, więc czas na nowe wyzwania– mówi Magdalena Stachowiak-Alexandrowicz, Manager ds. PR i Promocji KOPD.

Korzyści z Konkursu

Udział w Konkursie daje Państwu wymierne korzyści marketingowe i wizerunkowe:

 • posługiwanie się logotypem Komitetu Ochrony Praw Dziecka ora specjalnie przygotowanym logotypem Konkursu Świat Przyjazny Dziecku na wyróżnionych lub nagrodzonych produktach. Logo KOPD i Konkursu stanowią certyfikat jakości;
 • współpraca z Komitetem Ochrony Praw Dziecka w zakresie rozpowszechniania informacji o nagrodzonych i wyróżnionych produktach/miejscach/inicjatywach/ portalach;
 • współpraca z Komitetem Ochrony Praw Dziecka w zakresie rozpowszechniania informacji o nagrodzonych i wyróżnionych produktach/miejscach/inicjatywach/ portalach
 • promocja Państwa produktów na profilu FB i stronie internetowej KOPD (www.kopd.pl)
 • rozpowszechnianie informacji o Państwa produktach/miejscach/inicjatywach/portalach na łamach magazynów, pism, portali i mediów partnerskich Konkursu;
 • referencje/recenzja nagrodzonego lub wyróżnionego produktu/miejsca/inicjatywy/portalu w formie artykułu tematycznego przygotowanego przez eksperta – członka Kapituły lub psychologa z zespołu specjalistów KOPD;
 • recenzja napisana przez Annę Oka – członka Kapituły na blogu zabawkator.pl
 • zorganizowanie konkursu internetowego z produktami przyjaznymi dzieciom;
 • pamiątkowy Dyplom i Statuetka;
 • udział w uroczystej Gali kończącej XXI edycję Konkursu Świat Przyjazny Dziecku. Gale organizowane są w prestiżowych lokalizacjach;
 • aktywny udział Patronów medialnych w promowaniu nagrodzonych produktów/usług.

Patroni i Sponsorzy

Pełna lista Sponsorów oraz Patronów Medialnych oraz Partnerów zamieszczona została na stronie Konkursu.

Patronat honorowy oraz Kapituła

21-ta edycja Konkursu została objęta Honorowym Patronatem przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Panią Prezydentową Jolantę Kwaśniewską.

W skład Kapituły konkursu wchodzi 15 osób.

Aktualne informacje

Aktualne informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie dotyczącej danej edycji Konkursu.