20-ta Edycja Konkursu – Regulamin

Regulamin XX edycji Konkursu Świat Przyjazny Dziecku na rok 2021/2022 r.

I. Postanowienia wstępne:

Regulamin określa cele, warunki uczestnictwa, zasady zgłaszania produktów oraz kryteria i sposób oceny, a także sposób informowania o wynikach Konkursu ogłoszonego i prowadzonego przez Komitet Ochrony Praw Dziecka – organizację pożytku publicznego, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa pod nr KRS 0000099511.

II. Podstawowe definicje:

 1. Zgłaszający: Producent, dystrybutor, importer lub właściciel, będący osobą fizyczną lub prawną, prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Polski, posiadającą wszelkie zgody, atesty i wszelkie prawa majątkowe autorskie lub licencje, oraz certyfikaty i atesty niezbędne do wprowadzenia produktu do obrotu na terenie Polski.
 2. Uczestnik: Zgłaszający, którego produkt lub produkty, miejsca, portale lub inicjatywy zostały zakwalifikowane do udziału w Konkursie oraz dokonał zapłaty za uczestnictwo w konkursie, zgodnie z pkt 5.
 3. Laureat: Uczestnik, którego produkt lub produkty, miejsca, portale lub inicjatywy dostały Nagrodę Główną lub Wyróżnienie, przyznane przez Kapitułę Konkursu.
 4. Kapituła Konkursu: Grupa ekspertów, wyłoniona przez KOPD, składająca się ze specjalistów, psychologów, pedagogów i ludzi kultury, oceniająca zakwalifikowane produkty, miejsca, portale lub inicjatywy.
 5. Konkurs: Konkurs Świat przyjazny dziecku, organizowany przez Komitet Ochrony Praw Dziecka.

III. Cel Konkursu Świat Przyjazny Dziecku:

 1. Celem Konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie produktów, miejsc, inicjatyw i portali dla dzieci w wieku 0-12 lat lub w przypadku Gier w wieku 0-17. KOPD promuje ideę artykułów i miejsc, które w znaczący sposób wpływają na rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny oraz na wrażliwość estetyczną dziecka. KOPD chce w ten sposób nagrodzić najbezpieczniejsze i spełniające najwyższe standardy produkty (m.in. książki, zabawki, multimedia, akcesoria szkolne), miejsca, inicjatywy oraz portale dedykowane dzieciom.
 2. Równoważnym celem konkursu jest wsparcie działalności statutowej Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Wszystkie środki finansowe pochodzące z opłat konkursowych są przeznaczane na działalność statutową Komitetu Ochrony Praw Dziecka, opisaną w pkt. 5 Regulaminu.

IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie Świat Przyjazny Dziecku:

Do udziału w XX edycji Konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, zwane dalej Zgłaszającym, spełniające następujące warunki formalne:

 1. Zgłaszający jest zarejestrowany i prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski;
 2. Zgłaszający posiada wszelkie zgody, atesty i pełne prawa autorskie pozwalające na wprowadzenie produktu do obrotu na terenie RP;
 3. Zgłaszane produkty są dostępne na rynku i/lub są zawarte w ofercie Zgłaszającego;
 4. Zgłaszane produkty nie mają charakteru militarnego i nie imitują broni;
 5. Zgłaszający spełnia wymagania określone prawem polskim oraz podlega nadzorowi polskich instytucji (PIH, Sanepid itd.);
 6. Zgłaszający wypełni i dostarczy ankietę rejestracyjną;
 7. Zgłaszający uiści opłatę konkursową opisaną w pkt 5.

 

Zgłaszane produkty (szczególnie książki, gry, itp.) nie muszą być wydane w roku 2021. Mogą to być wznowienia, produkty z poprzednich lat..

V.Opłaty

 1. Udział w Konkursie Świat Przyjazny Dziecku jest jednoznaczny ze wsparciem działalności charytatywnej KOPD poprzez dokonanie opłaty konkursowej. Środki finansowe przeznaczane są na działania statutowe KOPD, czyli:
  bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną;
  diagnozę dzieci wykorzystywanych seksualnie;
  mediacje rodzinne; terapię psychologiczną dziecka i rodziny;
  porady prawne;
  porady psychologiczno – pedagogiczne;
  pozostałe działania statutowe.
 1. Opłaty konkursowe należy dokonywać na konto KOPD:

BNP Paribas Polska SA,
nr konta: 56 1750 0009 0000 0000 0094 6389.

 

  1. Opłatę konkursową należy uiścić najpóźniej do 10 grudnia 2021 r.
  2. Brak uiszczenia opłaty, o ile nie ustalono indywidualnie innego terminu płatności, może spowodować wycofanie produktu/miejsca/inicjatywy/portalu z Konkursu.
  3. Opłata konkursowa może podlegać negocjacjom.
  4. Dla laureatów poprzednich edycji Konkursu przewidziane są zniżki.
  5. Tabela opłat w danej kategorii przedstawia się następująco:

Kategoria (w nawiasach podpowiedzi produktów do zgłoszeń)

Pierwszy produkt / miejsce / portal / inicjatywa

Kolejny produkt / miejsce etc.

Seria*


Kultura i multimedia (płyty z muzyką dla dzieci, pisma dla dzieci, filmy, kasety audio, programy edukacyjne, radiowe i telewizyjne, filmy, spektakle, inicjatywy i wydarzenia kulturalne)

600 zł
100 zł
700 zł
Książki (książki papierowe, audiobooki, ebooki)

600 zł

100 zł

700 zł

Wydawnictwa do rodziców/ opiekunów: podręczniki.

600 zł

100 zł

700 zł

Zabawki (zabawki, puzzle, klocki, hulajnogi, chodziki)

1000 zł

500 zł

1600 zł

Gry (gry planszowe, gry edukacyjne, gry komputerowe)

1000 zł

500 zł

1600 zł

Edukacja (wydawnictwa edukacyjne, wydarzenia związane z edukacją, kursy dla dzieci, pikniki naukowe, inicjatywy naukowe, akcesoria edukacyjne)

1000 zł500 zł1600 złMiejsca przyjazne dzieciom (place zabaw, kluby, księgarnie, miejsca eventowe, sieci handlowe, restauracje, kawiarnie, przedszkola, szkoły, kliniki, uzdrowiska, parki rozrywki)

1000 zł
1000 zł
-
Dom (meble, pościel, naczynia, wanienki, lampki, dywany, wyposażenie pokoju dziecka, wózki, łóżeczka, foteliki, kosmetyki, itp.:)

1000 zł500 zł1600 złOdzież (ubranka, obuwie, ozdoby, galanteria)

1000 zł

500 zł

1600 zł

Internet (sklepy internetowe, portale, strony przyjazne dzieciom, gry mobilne, blogi, kampanie internetowe organizowane przez firmy, fundacje)

1000 zł500 zł1600 złPomoce i wyposażenia edukacyjne (plecaki, piórniki, kredki, zeszyty- akcesoria szkolne)

1000 zł

800 zł

1600 zł

Psychomotoryczne wspieranie rozwoju (placówki, pomoce, programy)

1000 zł

800 zł

1600 zł

Nastolatki w czasach pandemii (pomoce, programy, stymulatory ruchu)

1000 zł

800 zł

1600 zł

*Pod słowem „seria” rozumie się – szereg odrębnych produktów (wydawnictw, zabawek oraz innych przedmiotów), które ostatecznie składają się w jedną całość, gdyż połączone są jednakowym znakiem, tematem, bądź innym wyróżnikiem zespalającym produkty w jedną całość. W przypadku wątpliwości, prawo do rozstrzygnięcia, które ze zgłoszonych produktów stanowią serię, pozostaje w gestii KOPD

VI. Zasady zgłaszania produktów w Konkursie Świat Przyjazny Dziecku.

 1. Produkty do Konkursu można zgłaszać do 10 grudnia 2021 r.
 2. Zgłoszenie do Konkursu może zostać utajnione na życzenie uczestnika Konkursu, jeśli jasno zastrzeże to w ankiecie.
 3. Nie ma limitów zgłoszeń ilości produktów przez jedną firmę, co oznacza, że jedna firma może zgłosić nieograniczoną liczbę produktów.
 4. Zgłaszane do XX edycji produkty (np. książki) nie muszą być nowościami. Mogą to być wznowienia, produkty sprzed paru lat.
 5. Aby przystąpić do XX edycji Konkursu, należy: wysłać drogą elektroniczną zgłoszenie na stronie swiatprzyjaznydziecku.pl lub przesłać na adres e-mail projekty@kopd.pl wypełnioną ankietę rejestracyjną – może być jedna dla wielu zgłoszeń. Ankiety są dostępne do pobrania na stronie internetowej www.swiatprzyjaznydziecku.pl
 6. Można także dokonać zgłoszenia automatycznie, poprzez wspomnianą stronę i formularz.
 7. Przesłanie ankiety / zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 8. Informacja o przyjęciu produktu do Konkursu Świat Przyjazny Dziecku zostanie przekazana Zgłaszającemu.
 9. Po potwierdzeniu ze strony KOPD przyjęcia zgłoszenia do Konkursu należy przesłać zgłoszony produkt/produkty, a w przypadku miejsc / inicjatyw  / portali opisy oraz linki do stron www.
 10. Wysyłając ankietę na adres e-mail, po potwierdzeniu ze strony KOPD należy przesłać na adres e-mail: projekty@kopd.pl dwa zdjęcia produktów w formacie jpg., nie przekraczające 1 MB – w opakowaniu i bez opakowania. W przypadku Miejsc dwa zdjęcia wybrane przez Zgłaszającego. Zgłaszając produkty przez stronę swiatprzyjaznydziecku.pl zdjęcia należy załączyć od razu.

Prosimy o opis zdjęcia nazwą produktu  /ewentualnie dodatkowo nazwą firmy zgłoszonego do konkursu!

UWAGA! Zdjęcia będą zamieszczane na wszystkich materiałach dotyczących Konkursu, bez możliwości ich zamiany, dlatego prosimy o przemyślane decyzje i przesyłanie najbardziej reprezentacyjnych zdjęć zgłaszanych produktów i miejsc. Bardzo prosimy o dokładne opisanie zdjęć wg. wzoru: NAZWA PRODUKTU /ewentualnie NAZWA FIRMY. Tym będziemy kierować się w komunikacji. Z powodów organizacyjnych nie będzie możliwości dosyłania kolejnych zdjęć.

 1. Zgłaszający ma obowiązek podania dokładnego opisu, nazwy i kategorii zgłaszanego produktu  / miejsca. Nadesłane nazwy będą zamieszczane na materiałach dotyczących Konkursu bez możliwości ich zmiany.
 2. Zgłaszający ma obowiązek podania nazwy pod jaką chce występować w materiałach dotyczących Konkursu.

 

VII. Kapituła Konkursu Świat Przyjazny Dziecku

Nagrody i wyróżnienia przyznawane będą przez Kapitułę Konkursu złożoną ze specjalistów(15 osób).

Artur Barciś –aktor, reżyser.

Małgorzata Janina Berwid – dziennikarka i animatorka kultury, autorka tekstów piosenek dla dzieci, opowiadań i scenariuszy mini-teatralnych.

Magdalena Dulęba- Basior – pedagog, edukator

Dorota Karbowska – Zawadzka – Dyrektor Marketingu Barlinek S.A.. Odpowiada za strategię marketingową marki na rynkach europejskich oraz w Rosji, Rumuni i Ukrainie, zarządzając podległymi tam strukturami marketingowymi.
Mirosława Kątna – Przewodnicząca Zarządu Krajowego KOPD.
Magdalena Łazarkiewicz –   reżyser filmowy, teatralny, telewizyjny, scenarzystka.

Justyna Marszałkowska-Jakubik – współpracuje z dwiema uczelniami, Wyższą Szkołą Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie oraz z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia, gdzie uczy Dietetyki.
Dorota Mazurek Dyrektor Wydawnictwa UNIT, Dyrektor Redakcji magazynu Świat Zabawek, oraz pomysłodawczyni Dziecka w Warszawie – największego, stołecznego portalu.

Anna Oka– dziennikarka i redaktorka, autorka bloga Zabawkator.

Aleksandra Piotrowska – doktor psychologii. Pracownik naukowy.
Magdalena Stachowiak- Alexandrowicz – Manager ds. PR i promocji KOPD, współtwórczyni i organizatorka Konkursu od 2002 r.

Katarzyna Stoparczyk – dziennikarka radiowa i telewizyjna. Autorka książek dla dzieci, a także scenariuszy spektakli teatralnych.

Anna Wakulak – wydawca i Redaktor Naczelna profesjonalnego magazynu branżowego Rynek Zabawek.

Profesor MieczysławWasilewski – wykładowca Akademii Sztuk Pięknych.

Dorota Zawadzka– psycholog rozwojowy, Superniania.

VIII. Sposób oceny w Konkursie.

Kapituła po zapoznaniu się ze zgłoszeniami, głosuje w trakcie obrad, przyznając nagrody główne i wyróżnienia. Laureaci i Uczestnicy mają prawo zwrócić się o pisemne uzasadnienie werdyktu.

Kapituła może także przyznać NAGRODĘ SPECJALNĄ.

IX. Kryteria oceny przyjętych do Konkursu produktów.

W Konkursie Kapituła kierować się będzie następującymi składowymi oceny:

 1. bezpieczeństwo i jakość wykonania,
 2. pomysł, innowacyjność,
 3. wpływ na rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny dziecka,
 4. funkcjonalność,
 5. estetyka i design,
 6. dostosowanie produktu pod względem formy i treści do wieku rozwojowego dziecka,
 7. korzyści dla dziecka.

  X. Kategorie Konkursu:

 1. KULTURA I MULTIMEDIA
 2. KSIĄŻKI DLA DZIECI W WIEKU 0-7
 3. KSIĄŻKI DLA DZIECI W WIEKU 8-17 (Young Adult)
 4. WYDAWNICTWA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW
 5. ZABAWKI DLA DZIECI W WIEKU 0-3
 6. ZABAWKI DLA DZIECI W WIEKU 4-7
 7. ZABAWKI DLA DZIECI W WIEKU 8-12
 8. GRY DLA DZIECI W WIEKU 0-7
 9. GRY DLA DZIECI W WIEKI 8-17
 10. EDUKACJA
 11. MIEJSCE I INICJATYWY PRZYJAZNE DZIECIOM
 12. DOM
 13. ODZIEŻ
 14. INTERNET
 15. POMOCE I WYPOSAŻENIA EDUKACYJNE
 16. PSYCHOMOTORYCZNE WSPIERANIE ROZWOJU
 17. NASTOLATKI W CZASACH PANDEMII

Dodatkowo: Nagroda specjalna

XI. Laureaci XX edycji Konkursu, czyli Nagrodzone i Wyróżnione Produkty, Miejsca, Portale oraz Inicjatywy mają prawo do:

 1. posługiwania się logotypem Komitetu Ochrony Praw Dziecka i logo Konkursu Świat przyjazny dziecku przez 1 rok od chwili nadania (decyduje moment otrzymania informacji o wynikach Konkursu). Prawo do używania logo ma tylko wyróżniony/nagrodzony produkt/seria/miejsce/inicjatywa/portal.
 2. Zamieszczanie logotypów na seriach, sugerujące nagrodzenie wszystkich produktów, w przypadku, gdy nagrodzony/wyróżniony został tylko 1 konkretny produkt jest niezgodne z regulaminem,
 3. Laureaci poprzednich edycji Konkursu, po uiszczeniu dodatkowej opłaty ustalonej z KOPD mogą używać logotypów przez kolejny rok,
 4. współpracy z KOPD w zakresie rozpowszechniania informacji o nagrodzonych
  i wyróżnionych produktach/miejscach/inicjatywach/portalach na stronie internetowej KOPD http://www.kopd.pl oraz na łamach pism/portali i mediów Partnerskich Konkursu,
 5. promocji swoich produktów na profilu FB KOPD,
 6. pamiątkowej Statuetki,
 7. referencji/recenzji nagrodzonego produktu/miejsca/inicjatywy/portalu w formie artykułu tematycznego lub live’a przygotowanego przez eksperta – członka Kapituły lub psychologa z zespołu specjalistów KOPD,
 8. kampanii promocyjnej w formie konkursu na Facebooku,
 9. oznaczenia miejsca przyjaznego dzieciom za pomocą specjalnie przygotowanej naklejki z logotypem KOPD i logo Konkursu,
 10. udziału w uroczystej Gali kończącej XX edycję Konkursu Świat Przyjazny Dziecku, o ile tylko sytuacja na to pozwoli,
 11. świadczeń promocyjnych w ramach Gali im.: możliwość rozstawienia rollupów, zamieszczenia ulotki, gadżetu w teczce,
 12. materiału promocyjnego: katalogu,
 13. umieszczanie logo KOPD i logo Konkursu każdorazowo wymaga uprzedniej akceptacji KOPD.
 14. Współpracy w zakresie kampanii społecznych, akcji (wielokrotnie organizujemy takie akcje z Laureatami, czy to z zakresu promocji książek i czytelnictwa: Wspólnie czytamy, dzieci wspieramy), czy z zakresu gier oraz promocji zabawek.
 15. Szeroko rozumianej promocji w Internecie i mediach (live’y, audycje, printy).

XII. Uczestnicy Konkursu mają prawo do:

 1. posługiwania się logotypem KOPD z informacją, że są donatorami/ Przyjaciółmi Komitetu Ochrony Praw Dziecka przez 1 rok, od momentu przekazania opłaty konkursowej.
 2. posługiwania się informacją, że ich produkty zostały nominowane do udziału w XX edycji Konkursu oraz wykorzystywać ten fakt w komunikacji PR i działaniach marketingowych.

XIII.   Kalendarz XX edycji Konkursu Świat Przyjazny Dziecku:

26 lipca – 10 grudnia 2021 – zgłoszenia produktów / miejsc / inicjatyw / portali przez Zgłaszających.

Styczeń – marzec 2022 r. – ocena zgłoszeń przez Kapitułę i ostateczny werdykt.

Maj / czerwiec 2022 r.  – ogłoszenie wyników XX edycji podczas uroczystej Gali.

XIV. Informacje dodatkowe:

Produkty nadesłane do Konkursu nie są zwracane. Po jego zakończeniu są wykorzystane do działalności charytatywnej i zostaną przekazane m.in. oddziałom terenowym KOPD na terenie całej Polski, oraz podopiecznym Centrum Interwencyjnego w Warszawie lub placówkom opiekuńczym.

XV. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Na potrzeby Konkursu przetwarzane będą dane osobowe Zgłaszających/Uczestników. Administratorem danych osobowych ww. osób jest Komitet Ochrony Praw Dziecka (KOPD) z siedzibą przy ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować pod adresem email: projekty@kopd.pl
 2. Dane osobowe Zgłaszających/Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
 3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych Zgłaszających/Uczestników jest prawnie uzasadniony interes administratora, tzn. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO[1], w postaci niezbędności przetwarzania danych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia nagrodzonych i właściwego rozliczenia środków finansowych uzyskanych w związku z Konkursem na prowadzenie działalności statutowej administratora.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zgłoszenia i wzięcia udziału w Konkursie.
 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.
 7. Zgłaszający/Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 8. Ponadto, Zgłaszający/Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych przez KOPD narusza prawo.
 9. Dane osobowe Zgłaszających/Uczestników nie będą podlegały wyłącznie zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

XVI. Dane kontaktowe

 Magdalena Stachowiak-Alexandrowicz,
Managerds. PR i Promocji, członek zarządu
Komitet Ochrony Praw Dziecka
mail: m.stachowiak@kopd.pl

tel.: 505 045 679

www.kopd.pl

swiatprzyjaznydziecku.pl

[1]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).