Zgłoszenie do konkursu

Rejestracja elektroniczna

Rejestracja elektroniczna jest dwuetapowa:

1. Na początku uczestnik konkursu rejestruje się w samym konkursie: Rejestracja Uczestnika w XX-tym Konkursie

2. Następnie wybiera kategorie, w których chce brać udział:  Rejestracja Uczestnika XX-go Konkursu w poszczególnych kategoriach konkursowych

Materiały do pobrania

Kalendarium

Od 26 Lipca 2021 do 10 Grudnia 2021

Zgłoszenia produktów / miejsc / inicjatyw / portali przez Zgłaszających

Od Stycznia 2022 Do Marca 2022

Ocena zgłoszeń przez Kapitułę i ostateczny werdykt

Od Maja 2022 Do Czerwca 2022

Ogłoszenie wyników XIX podczas uroczystej Gali

Dane kontaktowe

Magdalena Stachowiak- Alexandrowicz
Komitet Ochrony Praw Dziecka
Szef działu PR i Pozyskiwania Środków
m.stachowiak@kopd.pl

 

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje, sugestie i pytania.