Rejestracja uczestnika w poszczególnych kategoriach XX-go Konkursu ŚPD