Rejestracja uczestnika w poszczególnych kategoriach XXI Konkursu ŚPD